Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących

Kliknij na tytuł aby zapoznać się z treścią rozporządzenia.